Výtvarný kroužek s Kresbínkem

šk. rok 2022 - 2023

ve spolupráci s DDM v MB

Přihlašování bude spuštěno ...........na:

Dům dětí a mládeže Na Výstavišti - Dům dětí a mládeže (rezervaceddm.cz)

Kdy VV probíhá: každou běžnou (neprázdninovou) středu od 14.45 do 15.45 hod. v budově MŠ v Čejeticích (přihlášené děti předáváme ve 14: 45h lektorce my učitelky)

první tvoření je stanoveno na středu .....................

lektoruje: Bc. Marianna Křepelková (Mája)

mail: marianna.krepelkova@seznam.cz

Děti si prostřednictvím zábavného tvoření zdokonalují jemnou motoriku, obratnost prstů a ruky a učí se soustředit svou pozornost na jednu konkrétní činnost. Zajímavými postupy je v dětech podněcována zvědavost a hloubka prožitku. Díky tvorbě a závěrečné reflexi je rozvíjena fantazie a představivost dětí, posilováno myšlení a probouzen tvůrčí talent.

Techniky, které si děti vyzkouší - kresba, malba, otisk, koláž, mozaika, foukání barev, stříhání, vytrhávání, lepení, batika, zážitková kresba a malba (malba prstovými barvami...), kreslení s handicapem... Budeme také vyrábět drobné dárky (navlékání korálků, modelování, výroba masek...)

Neočekávejte, že budu děti učit vnímat svět mýma očima (pejsek má čtyři nohy, člověk dvě oči, tráva je zelená...). Dětský princip výtvorů (oči vidí, uši slyší, hlava nad tím přemýšlí a ruce to dokáží nakreslit) je založen na zcela jiných zákonitostech, než je naše zkušenost.

Vhodně zvoleným psacím nástrojem u dětí podporuji a kontroluji správný úchop. Každá hodina začíná prstovým cvičením a rozkreslením. Do hodiny obvykle zařazuji také uvolňovací část (jóga pro zklidnění nebo naopak akčnější pohybové cvičení).

www.fler.cz/majanka - autorské hedvábí

www.fler.cz/sher-pa - autorské šit

Plavání v Klubu Delfín u MŠ Pampeliška v MB

šk. rok .................

Lekce předplavecké průpravy budou probíhat v Klubu Delfín  ........................(duben - červen)

Jedná se o 11 lekcí po  120,- Kč.

PŘI NEÚČASTI DÍTĚTE SE POPLATEK NEVRACÍ!!!

Termíny lekcí: každá středa

Délka lekce je 40min. + využijeme saunu (cca 10 min.)

Doprava: MHD v 8: 30h z Čejetic, zastávka "U hřiště"

Zpět: MHD v 11:12h, zastávka "Městský stadion"

S sebou: do batůžku na záda ručník (dle pracovnic Klubu Delfín je potřeba, aby byl světlé barvy z důvodu saunování), mýdlo, hřeben, plavky, holčičky gumičku do vlasů + koupací čepice (kdo má dlouhé vlasy), pití.

Svačinu bereme vždy od paní kuchařky z MŠ.

Plaváčci: jedna skupina = 8 dětí

https://www.klubdelfin.cz/

Vytvořte si webové stránky zdarma!