Senioři čtou dětem, aneb setkání generací nad knihou

8. ROČNÍK

ŠK. ROK 2022 - 2023

MÁTE ČAS?

CHCETE HO SMYSLUPLNĚ VYUŽÍT?

PŘIJĎTE K NÁM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEČÍST DĚTEM POHÁDKU, ABY SE JIM DOBŘE ODPOČÍVALO.

KDY? 
Stačí se domluvit :)

TĚŠÍ SE NA VÁS UČITELKY A DĚTI.

Sportovní všestrannost

6. ROČNÍK 

ŠK. ROK 2021 - 22

MILÍ RODIČE, NAŠE ŠKOLKA SE ZAPOJILA JIŽ DO 6. ROČNÍKU ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ - SPORTOVNÍ VŠESTRANNOST. 

SPORTOVNÍ AKTIVITY JSOU VYTYČENY DLE VĚKU DĚTÍ. 

BLIŽŠÍ INFORMACE MÁTE K DOSTÁNÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SOKOLSKÉ OBCE,

Projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR.

PLACENO ZE ŠABLON

https://www.sokol.eu/projekt/se-sokolem-do-zivota

Vytvořte si webové stránky zdarma!