STÁDIA POJETÍ VÝVOJE OSOBNOSTI - JÁ VE VĚKU....

BATOLECÍM - JSEM TO, CO MOHU SVOBODNĚ DĚLAT
PŘEDŠKOLNÍM - JSEM TO, CO ČINÍM
ŠKOLNÍM - JSEM TO, CO DOVEDU
DOSPÍVÁNÍ - JSEM TO, ČEMU VĚŘÍM
MLADŠÍ DOSPĚLOSTI - JSEM TO, CO MNE BAVÍ A TO CO MILUJI
STŘEDNÍHO VĚKU - JSEM TO, CO MOHU NABÍDNOUT A TO CO POSKYTUJI
ZRALOSTI - JSEM TO, CO PO MNE ZŮSTANE
ERIKSON  

TVOŘIVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Konfucius řekl:

Co slyším, to zapomenu. 

Co vidím, si pamatuji. 

Co si vyzkouším, tomu rozumím."

Člověk si zapamatuje: 
10% informací, které slyší,
20% informací, které vidí,
50% informací, které slyší a vidí,
a 80% z toho, co si sám vyzkouší.

"VŠECHNO CO POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE"

Specifika i důležitost předškolního vzdělávání z hlediska socializace dítěte a jeho významu pro celý život. 

O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni - promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Robert Fulghum

Děti nás napodobují. 

My - rodiče - jsme pro ně největším vzorem.

 Děti vstřebávají vše, co před nimi děláme nebo říkáme. A čím více se to opakuje, tím větší to má šanci v dětech zakořenit. 

Tak, jak se chováme my, tak se chovají i naše děti. 

To co říkáme my, budou říkat i ony. 

Jsou naším zrcadlem. 

Mysleme na to celé jejich dětství. 


J. Bednářová - pedagog 

20 VZKAZŮ DÍTĚTE RODIČŮM

Většina rodičů se domnívá, že přesně ví, co si jejich děti myslí. Dobří rodiče chtějí pro své děti jen to nejlepší a myslí si, že dobře vědí, co to "nejlepší" je. Výchova je složitý proces a jeho důležitou součástí je umění vzájemně si naslouchat a respektovat se.

1 Nerozmazlujte mě - Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu, já vás jen zkouším.

2 Nebojte se být přísní a pevní - Mám to raději, cítím se tak bezpečnější.

3 Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky - Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

4 Nedělejte ze mne menšího, než jsem - Nutí mě to, abych se nesmyslně choval jako velký.

5 Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti - Daleko víc na mne zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6 Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy - Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

7 Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád -Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mne ohrožuje.

8 Nechraňte mě před všemi důsledky mého jednání - Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

9 Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám - Dokážu se s nimi vyrovnat.

10 Nesekýrujte mě - Musel bych se bránit tím, že budu "hluchý" a budu dělat "mrtvého brouka".

11 Nedávejte ukvapené sliby - Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12 Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl - Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

13 Nepokoušejte nadměrně mou poctivost - Dostanu strach a pak lžu.

14 Nebuďte nedůslední - To mě úplně mate.

15 Neříkejte mi, že mě nemáte rádi - I když někdy dělám příšerné věci.

16 Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti - Pro mě jsou hrozivě skutečné, hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.

17 Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní - Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

18 Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit - Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejším.

19 Nezapomínejte, jak rychle dospívám - Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím - snažte se.

20 Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění - Ale to vám nemusím říkat, že ano?

PhDr. Petr ŠmolkaKdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky.

E. Oesch

Vytvořte si webové stránky zdarma!