PRO RODIČE

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

V MŠ vzděláváme děti ve všech oblastech výchovy: sociální, mravní, tělesné, pracovní, estetické a rozumové, přiměřeně jeho schopnostem a věku. 

Rodiče jsou hlavní vychovatelé - my na rodinnou výchovu navazujeme a doplňujeme.

Neučíme děti v MŠ oblékat, jíst lžící, obouvat se, mýt si ruce a používat WC - pomáháme a podporujeme, ale tyto činnosti, které by dítě mělo znát z domova. 

Dítě by do MŠ mělo být oblečeno a obuto tak, aby se mohlo co možná nejvíc samostatně svlékat a obouvat (nejde o to, že bychom si chtěly usnadnit práci, ale o to, aby dítě bylo vedeno k co největší samostatnosti při sebeobslužných činnostech. 

Je dobré vést dítě k samostatnosti, dítě má totiž ze zvládání těchto činností velkou radost! 

Do MŠ by rodiče měli vodit dítě zdravé, které nemá žádné příznaky nemocí či infekcí, nepodáváme žádné léky (kapky na kašel, do nosu proti rýmě, ani přípravky na podporu imunity). 

Své dítě předávejte ve třídě paní učitelce. 

Děti z mateřské školy vyzvedávají rodiče nebo jejich zákonní zástupci. V případě vyzvedávání dětí jinými osobami je zapotřebí, p. učitelkám ve třídě předat písemné pověření (dokument je k vyzvednutí ve třídě). 

Sledujte nástěnky s informacemi pro Vás. 

Chce-li dítě ukázat kamarádům narozeninový dárek, drahou knihu apod., předejte ho raději paní učitelce, která si dárek společně s dětmi prohlédne a uloží jej na bezpečné místo, zejména mladší děti si mohou brát v případě potřeby s sebou do MŠ svého oblíbeného plyšáčka - hračku. 

Chce-li dítě oslavit s kamarády svoje narozeniny - svátek, vybírejte s rozmyslem sladkosti (žvýkačky do mateřské školy z bezpečnostních důvodů nepatří. 

Udržujte pořádek ve školce i v okolí, veďte k tomu své děti. 

Máte-li jakoukoliv pochybnost o nějaké skutečnosti, činnosti školky apod., informujte se raději přímo u personálu školky, rády Vám pomůžeme, vysvětlíme. 

Využívejte možnosti zapojovat se přímo do činnosti školky, nebojte se nabídnout pomoc, vlastní aktivitu, nápad.


Pozdní vyzvedávání dítěte v MŠ, viz.:

https://ms-stepanka9.webnode.cz/pozdni-vyzvedavani-ditete/


JAK NAUČIT DÍTĚ SMRKAT + TIPY MAMINEK

JAK ZAČÍT S UČENÍM SMRKÁNÍM?

Asi před dvěma lety jsem k nosním kapkám dostala návod, jak naučit dítě smrkat. Třeba to někomu pomůže. Smrkání je činnost, která si zaslouží více pozornosti, než se jí obvykle věnuje. Je to úkon, na kterém není na první pohled nic zvláštního, ale jeho nezvládnutí může mít závažné následky.

Co je to smrkání?

Smrkání je řízené, regulované vypuzení vzduchu a s ním všeho, co do nosu nepatří. Nejčastější potřeba smrkat je při rýmě, kdy je zejména nutné účinně smrkat. Smrkání je činnost naučená. Smrkat učíme dítě jako jednu z prvních činností.

Nácvik smrkání

Při nácviku smrkání nejčastěji sami předvádíme, jak celý proces probíhá a dítě celou proceduru napodobuje. Smrkáme střídavě z jedné nosní dírky, přičemž druhá je stisknutá prstem. Při důsledném, laskavém a názorném vedení je malé dítě ve věku 14 - 16 měsíců schopno zvládnout smrkání samostatně.

Při nácviku dodržujte tato pravidla:

1) kapesník nesmí zakrývat oči
2) dítě musí používat obě ruce
3) hlava musí být vzpřímená
4) dotyk prstů je asi 1 cm vedle kořene nosu
5) křídla nosu nesmí být stisknuta
6) sekret odstraňujeme dlouhým výdechem nosu, ústa jsou zavřená
7) sekret stíráme do kapesníku dlouhým tahem dolů

TIPY MAMINEK: jak začít s učením smrkání

- hra na slona - foukání nosem - snaha o hlasitý projev nosem na způsob troubení slona
- hra na ježečka - učte dítě funět jako ježek
- foukání nosem do zrcátka - dětem se líbí zamlžení zrcátka
- foukání nosem na papírové kuličky na stole - nejprve jednou a pak druhou nosní dírkou
- odfukování peříček - z dlaně nosními dírkami
- hra na králíčka - funění jako králíček 

 zdroj: www.mimibazar.cz 

Vytvořte si webové stránky zdarma!